คุณเกิดมา ... เพื่ออะไร

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับความโลภ 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับการหาเงิน 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร 

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับความแค้น
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร 

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับความริษยา
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร  

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับความหลังอันหดหู่ 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร 

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับความรัก 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร  

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับกามารมณ์ 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

  คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับการทำธุรกิจ 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร  

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับการบ้าอำนาจ
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร 

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับเกียรติยศ 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร  

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับอุดมการณ์
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร 

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับสุรายาเสพติด 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร  

คนบางคน ใช้เวลาทั้งชีวิตให้หมดไปกับอบายมุข 
โดยลืมไปว่า ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร 

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

มีคนไม่กี่คน ! ที่ตระหนักรู้ว่า . . . 
แท้ที่จริงนั้นเรามีเวลาอยู่ในโลกเพียงน้อยนิด
 

เราเกิดมาทำไม
และเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
. . . ในช่วงเวลาอันแสนสั้นนั้น?

 

จาก "ในเวลา คุณค่าชีวิต" โดย โดย ว.วชิรเมธี
(คัดจาก Kapook.com)

คุณเกิดมา เพื่ออะไร

เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือยัง

KimBerrY

     Share

<< น้ำหนึ่งหยดถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า >>

Posted on Thu 18 Sep 2008 10:27


ความสมหวังเท่าๆ กับความผิดหวัง
เวลาแห่งความสุขที่ Sea Sand Sun
กำแพง หรือ สะพาน
ความเคยชิน--เปลี่ยนมุมมอง
ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
คุณเกิดมา ... เพื่ออะไร
น้ำหนึ่งหยด
มุมหนึ่งของความคิด
ถ่านนาฬิกาความรัก
ทำอย่างไรให้อ่อนเยาว์เสมอ
Positive Thinking

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh