ต่างคน ต่างใจ

ต่างคน...ต่างใจ

ต่างคน ต่างใจ

คนเราเกิดมา..
มีบางสิ่งบางอย่างมากมาย..
ที่ไม่เหมือนกัน..

ต่างคน ต่างใจ

แม้บางครั้งเกิดมารูปร่างหน้าตาเหมือนกัน..
แต่ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน..
จนยากแก่การทำความเข้าใจ..

ต่างคน..ต่างคิด..ต่างจิต..ต่างใจ..
ต่างคน..ต่างทำ..ต่างเรื่อง..ต่างราว..
ต่างคน..ต่างพูด..ต่างคิด..ต่างกัน..
แตกต่างเหล่านั้น..ยากแก่การเข้าใจ..

ต่างคน ต่างใจ

เหมือนดังอุปมา..
ที่ยกขึ้นเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่า..

หน้าบ้าน..
บ่งบอกความสวยงามของบ้าน..
แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความงดงามในจิตใจของผู้อยู่อาศัย..

หน้าปกหนังสือ..
บ่งบอกความสวยงามของหนังสือ..
แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความงดงามในเนื้อหาของหนังสือ..

หน้าตา..
บ่งบอกความหล่อ-ความสวยงามของคน ๆ นั้น..
แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความงดงามในจิตใจของคน ๆ นั้น..

ต่างคน ต่างใจ

เพราะต่างจิต..ต่างใจ..
ต่างความคิด..
ต่างอารมณ์และความรู้สึก..

เพราะคนเหมือนกัน...แต่ทำไม่เหมือนกัน..
เพราะคนเหมือนกัน...แต่พูดไม่เหมือนกัน..
เพราะคนเหมือนกัน...แต่คิดไม่เหมือนกัน..

 

จาก เว็บธรรมะไทย

ต่างคน ต่างใจ

ไม่มีใครคิดเหมือนใคร
ดังนั้น จงอย่าบังคับใจใครให้คิดเหมือนเรา

KimBerrY 

     Share

<< เทคนิคการมองโลกในแง่ดีวันว่างๆ กับใจที่ห่างทุกข์ >>

Posted on Wed 4 Feb 2009 10:54


เรื่องของเวลา
เก้าอี้..ความสุข
ห่างออกมาหนึ่งก้าว รักเราเท่าเดิม
เขียนความดีเร็วเกินไป
วันว่างๆ กับใจที่ห่างทุกข์
ต่างคน ต่างใจ
เทคนิคการมองโลกในแง่ดี
หัวเราะเยาะ... ความทุกข์
ชั่วครั้งและชั่วคราว
แผลในใจ
ต้นหญ้า

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh