สำคัญที่ใจ

สำคัญที่ใจ

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
ใจ..เป็นหัวหน้า
ใจ..เป็นใหญ่
ใจ..เป็นประธาน
ทุกอย่างสำเร็จได้..เพราะใจ
ที่แสดงออกด้วยการทำ..การพูด..และการคิด

สำคัญที่ใจ 

เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ
ถ้าใจดี..ก็จะส่งผลให้..การทำ..การพูด..การคิดของเราดี
ถ้าใจเสีย..ก็จะส่งผลให้..การทำ..การพูด..การคิดของเราไม่ดี

สำคัญที่ใจ 

เริ่มที่ใจ
กาย..มีอำนาจปฏิบัติตามที่ใจสั่ง
ใจ..ที่ถูกฝึกดีแล้ว
ผ่านอบรมมาดีแล้ว
ย่อมควรแก่การงานทุกชนิด

เราตกอยู่ในอำนาจของใจ
ใจสั่ง..กายลงมือทำ
ถ้าใจสั่งดี..กายก็ลงมือทำในสิ่งที่ดี
ถ้าใจสั่งไม่ดี..กายก็ลงมือทำในสิ่งที่ไม่ดี

ใจสั่งกาย..กายปฏิบัติตาม
เราใช้สติ..ฝึกสติ
สติ..จะคอยควบคุมใจของเรา
ที่เรียกว่า..ใจเป็นนาย..กายเป็นบ่าว

สำคัญที่ใจ 

แต่ตัวสตินี้
จะทำหน้าที่คอยควบคุมใจ
ก่อนทำ..ก่อนพูด..ก่อนคิด..ให้ถูกต้องดีงาม

เมื่อสติ..ควบคุมใจ
ใจ..ก็จะตกเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของสติ

ถ้าเราไม่ใช้สติควบคุมใจ
ใจ..ก็จะเป็นนาย
ค่อยสั่งการกาย..ทาสผู้ซื่อสัตย์
ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของใจในทุก ๆ ครั้ง
ซึ่งถ้าไม่ใช่สติควบคุมใจให้ดี
คำสั่งนั้น..อาจเป็นไปในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมได้

สำคัญที่ใจ

เราจะอยู่เหนือโลก..เหนือจิตใจได้
ก็ต่อเมื่อ..เรามีสติทุก ๆ ขณะ
ก่อนทำ..ก่อนพูด..ก่อนคิด
มีความรู้สึกตัวทุกขณะที่ทำ..ที่พูด..ที่คิด

เราย่อมได้ชื่อว่า
อยู่เหนือโลกทั้ง ๒ อันได้แก่
โลกภายนอก คือ อาณาจักรแห่งจักรวาล
และโลกภายใน คือ..จิตใจของตัวเราเอง

สำคัญที่ใจ

ขอเพียงเรามีสติ
เราก็จะเป็นนายของโลกทั้ง ๒ ได้อย่างง่ายดายโดย..ชายน้อย (ธรรมะไทยดอทคอม)

สำคัญที่ใจ

มีสติกับทุกเรื่องที่กระทำ

KimBerrY

     Share

<< คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญาที่ตรงนั้น...กับที่ตรงนี้ >>

Posted on Sat 1 Aug 2009 11:17


กล้าที่จะก้าว (จบ)
กล้าที่จะก้าว_2
กล้าที่จะก้าว_1
ไม่ท้อ..ไม่ทุกข์
ที่ตรงนั้น...กับที่ตรงนี้
สำคัญที่ใจ
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
ราตรีสวัสดิ์
ความภาคภูมิใจในตัวเอง
คำแนะนำ..ความทุกข์
สุขทุกข์อยู่ที่ใจ มองต่างมุมได้ ... จะเพิ่มสุข

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh