เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความสับสนวุ่นวาย
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความสงบจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความท้อแท้
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งชัยชนะจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความสิ้นหวัง
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความสมหวังจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความโกรธ
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความเมตตาจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความทุกข์ไม่สบายใจ
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความสุขจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความเศร้าโศก
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความชุ่มเย็นจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความมัวเมาหลงผิด
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งแสงสว่าง คือ ปัญญาจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่ความโลภ ตระหนี่ถี่เหนียว
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งการให้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความคิดพยาบาท
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความคิดดี ๆ จะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อใดที่เกิดความอิจฉาริษยา
ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วพลังแห่งความปรารถนาดีจะบังเกิดขึ้น

เมื่อหยุดพักใจ

บทความ..โดย..ชายน้อย
(dhammathai.org)

เมื่อหยุดพักใจ

ลองหยุดพักใจสักนิด
แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับตัวเรา

KimBerrY

     Share

<< การนึกถึงผู้อื่นรัก >>

Posted on Mon 9 Nov 2009 10:31


ยกทำให้ต่ำ..ลดทำให้สูง
จะเข้มแข็ง หรือจะอ่อนแอ
คิดอย่างไรให้ใจสู้
เสียดายที่...
รัก
เมื่อหยุดพักใจ
การนึกถึงผู้อื่น
ง่ายกับยาก
ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่
ทำในสิ่งท้าทาย
กำลังใจอุ่นๆ สักแก้วมั้ย

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh