สวัสดีปีใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
จึงขออัญเชิญพรปีใหม่พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาไว้ ณ โอกาสนี้

 

สวัสดีปีใหม่

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2552
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ความว่า....

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่
ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน
ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า
และแสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริง
ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดี

ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา
แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญา
ในการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาวไทยทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่
ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ
โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ...
จะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง

ข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่า...
ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือ
เป็นเป้าหมายหลัก ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน
เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง
ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน
ความสุขสวัสดีจักได้เกิดมีขึ้น ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย
ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา
จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน
ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย
ให้มีความสุขกาย สุขใจ และความสำเร็จสมประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
"

 

ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2553 นี้
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฉลองพระองค์แจ็กเกตสีชมพูเข้ม
ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ
ทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว พระสนับเพลาสีกากี
ฉลองพระบาทกีฬาสีเทาดำ
ประทับบนเก้าอี้หวาย ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้
ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยง
ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ทั้งสองด้าน
ใต้ภาพคุณทองแดงและคุณทองหลางมีชื่อกำกับอยู่ทั้งสองสุนัข
       
       มุมด้านบนซ้ายมีตราพระมหาชัยพิชัยมงกุฎ
และตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า ส.ค.ส. ๒๕๕๓
(สอ คอ สอ สองพันห้าร้อยห้าสิบสาม)
ส่วนมุมบนด้านขวามีตราผอบทอง
ถัดเข้ามามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2010
(แฮปปี้ นิวเยียร์ ทูเทาว์ซันต์แอนด์เท็น)
       
       ด้านล่าง ส.ค.ส.มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า
สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ
และมีตัวเลขสีชมพู ระบุวันเดือนปีว่า 2009 12 27 / 15:25
(สองพันเก้า สิบสองยี่สิบเจ็ด / สิบห้า ยี่สิบห้า)
       
       กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้
เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน
ด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละสองแถว
ด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันละ 3 แถว
นับรวมกันได้ 418 หน้า
ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม
       
       บนกรอบ ส.ค.ส. ด้านล่างมีแถบสีชมพู
บนแถบมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค. 52
(กอ สอ เก้า สิบห้า ยี่สิบเจ็ด ทอ คอ ห้าสอง)
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สุวรรณชาด ท.พรหมบุรษ. ผู้พิมพ์โฆษณา
Printed at the Suvarnnachad publishing , D Bramapulra , Publisher
       (พริ้นเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาด พับบลิชชิ่ง ดี. พรหมบุตร.พัลลิชเชอร์)

สวัสดีปีใหม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและประสบความสำเร็จ
สวัสดีปีใหม่

KimBerrY

     Share

<< บางเวลาของช่วงจังหวะชีวิตสิ่งที่ดีที่สุด >>

Posted on Fri 1 Jan 2010 11:25


ความเบื่อโลก
หยุดสักพัก...เมื่อหลงทาง
ความผิดพลาดที่กลายเป็นอดีต
สมประสงค์ แต่ไม่สมปรารถนา
สิ่งที่ดีที่สุด
สวัสดีปีใหม่
บางเวลาของช่วงจังหวะชีวิต
จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า
แบตเตอรี่หัวใจ
ข้อคิดธรรมะ
ยกทำให้ต่ำ..ลดทำให้สูง

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
Nookoy   
Wed 29 Dec 2010 12:49 [2]
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สวัสดี(หลัง)ปีใหม่จ้าคิ้ม

^^
cTc   
Sun 3 Jan 2010 20:19 [1]