เข็มทิศชีวิต

เข็มทิศชีวิต

๑.
"ความรู้สึก ความคิด ความนึก ความจำ
ความเจ็บปวด ไม่ใช่เรา"

"เราเป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิด"

"อะไรๆ ก็หายไปทั้งนั้น"

"ใจยืดไปเกาะไปยึดอะไรปุ๊บ ความทุกข์เกิดทันที"

"ทันทีที่เราอยู่กับปัญหาได้อย่างสบายที่สุด
ไม่ผลักออกไป ไม่ดึงเข้ามา
ปัญหาจึงมีโอกาสคลี่คลาย"

เข็มทิศชีวิต

๒.
เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตพบว่า...
เรากำลังยกความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองไปไว้ที่ผู้อื่น
พึ่งพิงคนอื่น จนไม่สามารถยืนบนขาของตัวเองได้
ชีวิตจะส่งสัญญาณมาเตือน
เพื่อให้เราเลิกเป็นทาส
สร้างชีวิตใหม่ ที่มีเกาะภายในตัวเองเป็นที่พึ่ง
มีหลักการของการไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์
เป็นสิ่งสำหรับให้ยึดเหนี่ยว ศรัทธา

....วันนี้คุณกำลังยึดอะไร
จนไม่เห็นสิ่งที่เขาทำกับคนอื่น
หรือจะรอจนกว่าเขาทำกับเรา....

เข็มทิศชีวิต

๓.
ทำร้ายผู้อื่น...คือการทำร้ายตัวเอง

ทำดีต่อผู้อื่น...คือการทำดีต่อตัวเอง
และที่สุดแล้ว แม้เราทำถูก เป็นฝ่ายถูก
เราก็ต้องปล่อยวาง

ถ้าเรายึดว่าเราเป็นฝ่ายถูก
ว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำ
เราจะมีความทุกข์

แม้เราถูก เราก็ต้องปล่อยวาง

เข็มทิศชีวิต

๔.
เราเป็นผู้เลือกว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำ
หรือผู้เลือกกำหนดชีวิตตัวเอง
สร้างชีวิตใหม่จากสิ่งที่เกิดขึ้น

เข็มทิศชีวิต

๕.
การที่เรามีความเห็นผิด
แล้วเรายึดมันไว้อย่างแน่นเหนียว
ทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริง
ที่ปรากฎอยู่ตรงหน้า

เข็มทิศชีวิต

๖.
เราได้ในสิ่งที่เราเป็น ทำสิ่งที่เราทำ
พูด คิด ให้คู่ควรได้รับชีวิตที่ต้องการ
จะคิดสิ่งไม่ดี จะพูดสิ่งไม่ดี
จะทำสิ่งไม่ดี รู้ทันปั๊บ
เห็นมันสลายหายไปทันที

เข็มทิศชีวิต

๗.
ทำสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เรานับถือตัวเองได้
คนอื่นคิดอย่างไรกับเราไม่สำคัญ
เท่ากับเราคิดอย่างไรกับตนเอง

เข็มทิศชีวิต

๘.
ชีวิตเราเป็นผลจากคุณภาพใจของเราเท่านั้น
คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราให้ขึ้นหรือลง
...ทำไม่ได้...
นอกจากใจเราอนุญาตเชิญเขาเข้ามา

เข็มทิศชีวิต

๙.
ในมหาสมุทรแห่งความท้าทายในชีวิต
มีจุดที่คุณยืนถึงเสมอ
อะไรที่ทำแล้วไม่ได้ผล
หยุดว่ายตามความเคยชิน


จาก "เข็มทิศชีวิต 3 ตอนกฎแห่งความสุข" โดยฐิตินาถ ณ พัทลุง

เข็มทิศชีวิต

หากไม่รู้จักทาง
จงใช้เข็มทิศ

KimBerrY

     Share

<< ตัวเรา กับ เงาสะท้อนเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ >>

Posted on Tue 6 Apr 2010 11:57


เราสร้างวาสนา
ขยะ... ที่อยู่ในใจ
สร้างโอกาสให้ตนเอง...อยู่เสมอ
แ ค่ คิ ด ว่ า....
เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้
เข็มทิศชีวิต
ตัวเรา กับ เงาสะท้อน
ในตัวเรามีคนอยู่สามคน
ถ้ามองไกล...อย่าลืมตัว
หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา
สุขจากการได้รัก

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

ตัวเรา
อ้วน   
Fri 12 Nov 2010 14:06 [3]
 

ถ้า...
ปฏิบัติได้ก้อยอดเยี่ยมจ๊ะ


เปลี่ยนตีมใหม่ ชอบๆ

^^
onewayoranother   
Sun 11 Apr 2010 14:40 [2]

เข็มทิศ ชีวิตทำให้เราไม่หลงทิศทางชีวิตได้จิง ๆ .. วันนี้ได้เเง่คิดเพียบเลย..
tutA   
Fri 9 Apr 2010 14:02 [1]