ขอเถิดนะ

"เพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา"

ขอเถิดนะ

"ขอเถิดนะ"

อย่าเห็นแก่ตัว                     จนไม่เห็นหัวคนอื่น
อย่าเห็นแก่เงิน                    จนหมางเมินความถูกต้อง
อย่าเห็นแก่อำนาจ                จนคนทั้งชาติต้องก่อสงครามกลางเมือง
อย่าเห็นแก่ตำแหน่ง              จนต้องแก่งแย่งซื้อขายเก้าอี้
อย่าเห็นแก่ยศ                     จนต้องกดน้องฟ้องนายขายเพื่อน
อย่าเห็นแก่สมบัติ                 จนต้องตัดสายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
อย่าเห็นแก่ทุจริต                  จนหลงผิดโกงบ้านกินเมือง
อย่าเห็นแก่ตัวตน                  จนโลกต้องหมุนวนตามใจฉัน
อย่าเห็นแก่อิทธิพล               จนยอมให้พาลชนอยู่เหนือกฎหมาย
อย่าเห็นแก่หน้า                    จนกล้าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
อย่าเห็นแก่กิเลส                   จนเป็นเหตุละเมิดจริยธรรม
อย่าเห็นแก่เที่ยว                   จนต้องเกี่ยวพันการพนันและอบายมุข
อย่าเห็นแก่กามารมณ์             จนติดจมอยู่ในเพลิงกิเลส
อย่าเห็นแก่งาน                     จนสังขารเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
อย่าเห็นแก่ครูบาอาจารย์         จนไม่ยอมใช้วิจารณญาณของตนเอง
อย่าเห็นแก่ตำรา                    จนไม่รู้จักใช้ปัญญาวินิจฉัย
อย่าเห็นแก่พวก-เพื่อน-พรรค    จนไม่รักประเทศไทย.........

โดย ว. วชิรเมธี

ขอเถิดนะ

ในเมื่อที่แห่งนี้คือบ้านของเรา
บ้านของพ่อ

KimBerrY

     Share

<< เราสร้างวาสนากุญแจหัวใจ >>

Posted on Mon 17 May 2010 11:07


เป็นสุขทุกเวลา
ครึ่งหนึ่งของชีวิต
ชีวิตนี้สั้นนัก
ห้องที่ชื่อว่า...ใจ‏
กุญแจหัวใจ
ขอเถิดนะ
เราสร้างวาสนา
ขยะ... ที่อยู่ในใจ
สร้างโอกาสให้ตนเอง...อยู่เสมอ
แ ค่ คิ ด ว่ า....
เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

KimBerrY ช่วงนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยระวังตัวมาก ๆ ด้วยจ้า ^v^ ยิ้ม ๆ
tuta   
Thu 20 May 2010 16:08 [2]

จงเห็นเเก่คนรอบข้าง เเละประเทศชาติ เเต่..ตอนนี้บ้านเมืองป่นปี้หมดเเล้ว .. อยากให้ยิ้มสยามกลับมาไว ๆ จัง T^T
TUTa   
Thu 20 May 2010 16:06 [1]