ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง

ชี วิ ต นี้ สั้ น ... เกินกว่าที่จะคอยให้อภัยตนเอง
โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง

“ เมื่อเราทำอะไรด้วยความมักง่ายด้วยความขาดตกบกพร่อง
ผลที่เกิดขึ้นมักจะเป็นโทษ
เป็นโทษทั้งแก่ตนเองและคนอื่นด้วย

แล้วเราก็คิดปลอบใจตนเองว่าไม่เป็นไรๆ
เราไม่เจตนา ปล่อยวางซะ อย่าไปคิดเลย

การคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมะ... ”

ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง

เราทำอะไรต้องรับผิดชอบด้วย
ให้เราระลึกอยู่เสมอว่า
เราต้องตั้งสติอยู่ในความจริงอยู่เสมอว่า

วันนี้แหละ เราก็ตายเป็น

ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง

เราไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรแบบนั้น
ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ตายวันนี้หรอก
อันนี้ก็เป็นกิเลส เป็นความคิดที่ผิด

ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง

ชีวิตของเรานั้นเปราะบางมาก
มันเบาบางมาก มันแตกสลายได้ง่าย
เป็นของนิดเดียวเหมือนฟองน้ำไม่มีความมั่นคง

คัดจาก ธรรมจักรดอทเน็ต

ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง

ทำอะไรด้วยสติเสมอ

KimBerrY

     Share

<< ช่วงเวลาที่เงียบเหงาปอดแหก >>

Posted on Thu 2 Dec 2010 11:19


ครอบครัว Diaryclub...อบอุ่นเสมอ
จะใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขในช่วงปีใหม่และทุกๆ วัน
สุขใจเพราะให้เป็น
บ้าน
ปอดแหก
ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าให้อภัยตนเอง
ช่วงเวลาที่เงียบเหงา
สิ่งที่ได้จากการแข่งขัน
มองสองด้าน
ไม่มีอะไร...
ฝากไว้ให้คิด

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh