อย่าว่าผู้อื่น…จงดูตัวเอง

อย่าว่าผู้อื่น…จงดูตัวเอง

โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

อย่าว่าผู้อื่น…จงดูตัวเอง

ไปไหนก็มีแต่กิเลสมันขวางหน้าเสีย

ไปวัดนั้นว่าเป็นอย่างนั้น
ไปวัดนี้ว่าเป็นอย่างนี้
ไปดูพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้น
พระองค์นี้เป็นอย่างนี้

ตัวเองเป็นอย่างไรไม่คิดบ้างเลย

มันได้ประโยชน์อะไร
ไปหาดูแต่นอกๆ ไม่สนใจดูตัวเอง
เท้าสะดุดรากไม้หัวตออยู่ตลอดเวลา
จนล้มลุกคลุกคลานไม่ดูเท้าที่สะดุด
ดูแต่ต้นไม้ภูเขา ดินฟ้าอากาศโน่น อวกาศโน่น


แต่หัวตอที่จะให้โดนสะดุดหัวแม่เท้าอยู่ไม่สนใจดู
ความผิดมันอยู่กับเจ้าของ
ไม่ได้อยู่ที่รากไม้หัวตอ

จึงควรดูเจ้าของมากกว่าดูสิ่งอื่นใด...

คัดจาก ธรรมจักรดอทเน็ต

อย่าว่าผู้อื่น…จงดูตัวเอง

พิจารณาจากตนเองก่อนกล่าวโทษผู้อื่น-สิ่งอื่น

KimBerrY

     Share

<< บัญชีชีวิตมงคลธรรมรับสงกรานต์ >>

Posted on Wed 6 Apr 2011 10:43


สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน
โลกไม่ตามใจเรา
คมคำ คำคม
วางตัว วางจิตในสถานการณ์ขัดแย้ง
มงคลธรรมรับสงกรานต์
อย่าว่าผู้อื่น…จงดูตัวเอง
บัญชีชีวิต
ผู้สั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุข
แด่ลมหายใจ
ธรรมะดับกิเลส
หาย... คำสั้น ๆ คำหนึ่ง

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh