สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน
โดย หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

คนที่มีศาสนาเป็นหลักใจ จะเป็นคนขยันหมั่นเพียรในการงาน
เพื่อแสวงหาทรัพย์ รู้จักเก็บหอมรอมริบ ไม่สุรุ่ยสุร่าย เป็นคนชอบประหยัด
รู้จักพรางตัวกับคนทุกเพศที่ไม่แน่ใจในความประพฤติของเขาซึ่งมาเกี่ยวข้องกับตน
เพื่อรักษาตัวและสมบัติให้ปลอดภัย

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ตราบใดที่ใจยังปล่อยตัวไปตามกระแสความอยาก
อันเป็นทางเสื่อมโทรมสุขภาพและโภคทรัพย์ ไม่มีการหักห้ามต้านทานบ้าง
ยังจะไม่เจอความสุขความเจริญดังใจหมายอยู่อย่างนั้น

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

สมบัติในแผ่นดินเป็นเครื่องอาศัย ถ้าจิตยึดมากก็ทุกข์มาก
สมบัตินั้นๆก็มีอิทธิพลกับใจมาก ท่านจึงสอนให้รู้เท่าทันสมบัติ
ซึ่งเป็นสิ่งอาศัยนั้นๆด้วยปัญญา

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ใครจะมั่งมีศรีสุขเพียงใดก็ตามเถอะ
ถ้าหัวใจแห้งผากจากธรรมก็ไม่สามารถอำนวยความสุข
ลดความทุกข์ในใจของเขาให้ลดน้อยลงได้บ้างเลย
ความคิดความปรุงทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกมาจากใจนั้น
ล้วนแต่เป็นบงการของกิเลสให้คิดแทบทั้งสิ้น
และก่อความไม่สงบแก่ใจอยู่ตลอดเวลา

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ถ้ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัว เป็นเครื่องป้องกันตัวก็อยู่ผาสุกเย็นใจ
อยู่คนเีดียวก็สบาย เพราะอยู่ด้วยธรรมครองใจ

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ผู้ีมีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงมาแล้วตามมา
ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ใจของเราถ้าแห้งผากจากอรรถจากธรรม
จะมีแต่ความหิวโหย ความกระวนกระวาย
ตายไปด้วยความทุกข์ยากลำบากความทรมาน

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ปลอมอะไรก็ตาม สำคัญที่ปลอมใจตัวเอง
หลอกตัวเองนี่เป็นส่ิงสำคัญมาก ควรจะได้พินิจพิจารณากัน

 

(คัดจากธรรมจักรดอทเน็ต)

สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

ไม่มีอะไรสำคัญเท่าตัว-ใจเรา

KimBerrY

     Share

<< โลกไม่ตามใจเราเอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเอง >>

Posted on Sun 22 May 2011 14:46


ความสุขของชีวิต
อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน
ชนะตนนั่นแลดีกว่า
คงที่ กับ คงทน
เอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเอง
สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน
โลกไม่ตามใจเรา
คมคำ คำคม
วางตัว วางจิตในสถานการณ์ขัดแย้ง
มงคลธรรมรับสงกรานต์
อย่าว่าผู้อื่น…จงดูตัวเอง

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh