คงที่ กับ คงทน

คงที่ กับ คงทน

ดอกไม้...ไม่อาจผลิบานได้ตลอดไป
ข้าวของเครื่องใช้ ไม่สามารถคง "ความใหม่" ไปได้ตลอด
ดวงจันทร์ ดวงตะวัน ไม่อาจส่องแสงทะลุผ่านวาระที่ไม่ใช่ของตัวเอง
หรือแม้แต่สายน้ำ ก็ไม่เคยไหลย้อนกลับมาที่เก่าสักครั้ง

คงที่ กับ คงทน

ธรรมชาติได้ซุกซ่อนสัจธรรมการใช้ชีวิตเอาไว้มากมาย
เมื่อเราได้เห็นทุกสิ่งดังที่กล่าวมาข้างต้น
เรากลับไม่เคยรู้สึกทุกข์หรือเศร้าเสียใจ กับความไม่คงที่ของมัน
แต่ทำไม กับสิ่งที่เรียกว่า "ความสัมพันธ์ในคนสองคน"
เรากลับยอมรับมันไม่ได้ เมื่อมีความแปรเปลี่ยนเกิดขึ้น

คงที่ กับ คงทน

ในความไม่คงที่แน่นอน แม้บางครั้งจะไม่น่าพอใจ
แต่มันก็เป็นความปกติของทุกสรรพสิ่ง
ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความรักก็เช่นกัน
แม้จะเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็อาจกลายเป็นความน่ากลัวได้เสมอ
หากเราไม่เข้าใจมันดีพอ

คงที่ กับ คงทน

ถ้าเราไม่คาดหวังว่าความรักจะต้องคงที่
เช่นเดียวกับที่เราไม่เคยคาดหวังว่า
ทุกสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะต้องเป็นเช่นนั้นไปตลอด
เราก็จะอยู่กับความรัก ความสัมพันธ์อย่างมีความสุขมากขึ้น

คงที่ กับ คงทน

สำหรับคุณและฉัน
เราคงไม่ได้มีหน้าที่ไปห้ามดอกไม้ ไม่ให้ร่วงโรยตามกาลเวลา
แต่เรามีหน้าที่ที่จะดูแล จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
เพื่อให้เจ้าดอกไม้นั้นได้เบ่งบานยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้
ข้าวของเครื่องใช้ก็เช่นกัน
เราก็คงมีหน้าที่ใช้มันอย่างระมัดระวัง รักษาความคงทนให้กับมันเท่านั้น
แต่เราก็สามารถสร้างหัวใจให้กลมกลืนไม่หวั่นไหวในความไม่คงที่นั้นได้
ด้วยการพยายามทะนุถนอมความรักให้คงทน ยาวนาน
ด้วยความเข้าใจ ด้วยการให้อภัย และด้วยความซื่อสัตย์
และความจริงใจต่อกัน

คงที่ กับ คงทน

จาก "อ่านแล้วหายเหนื่อย" โดย ปูปรุง

คงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทนคงที่ กับ คงทน

ขอบคุณที่ติดตามกัน

KimBerrY

     Share

<< เอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเองชนะตนนั่นแลดีกว่า >>

Posted on Mon 20 Jun 2011 20:23


เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา
ใบลาออกจากความทุกข์
ความสุขของชีวิต
อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน
ชนะตนนั่นแลดีกว่า
คงที่ กับ คงทน
เอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเอง
สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน
โลกไม่ตามใจเรา
คมคำ คำคม
วางตัว วางจิตในสถานการณ์ขัดแย้ง

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh