ชนะตนนั่นแลดีกว่า

ชนะตนนั่นแลดีกว่า

ชนะตนนั่นแลดีกว่า

ชัยชนะเป็นความปรารถนาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิต สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อแสวงหาอาหารของสัตว์ป่า
การทำสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของผู้มีอำนาจ
การต่อสู้เพื่อครอบครองดินแดน
เป็นชัยชนะที่ทำให้เกิดศัตรูหรือเป็นคู่ปรปักษ์กัน ไม่ได้นำมาเพื่อสันติภาพ

เพราะเป็นชัยชนะที่สร้างความเกลียดชัง ความอาฆาต จอวเวรกันมากขึ้น
และจะเกิดการต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุด มีการแพ้และชนะกันไปมา และรุนแรงยิ่งขึ้นไปนั้น
การชนะศัตรูไม่ได้นำมาซึ่งสันติภาพ

การชนะตนเองเท่านั้น
จะนำมาซึ่งความสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า


การชนะตนคือ ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


การควบคุมตนเอง หมายถึง การควบคุมทั้งทางกาย วาจา ใจ
หรือ กล่าวได้ว่า เป็นหลักธรรม ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงพุทธวจนะไว้ ในวันมาฆบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
ที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ หรือ โอวาท ๓
คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส

การชนะตนเอง หมายถึง การเอาชนะกิเลสของตนเองให้ได้

การชนะแบบนี้เท่านั้นนำมาซึ่งสันติภาพ
เมื่อชนะใจตนเองแล้วการชนะใจผู้อื่นจะยิ่งนำมาซึ่งสันติภาพของโลก
เหมือนกับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์
พระองค์ทรงชนะตนเองแล้วจึงชนะใจผู้อื่น
ด้วยการอบรมสั่งสอนสาวกให้เลื่อมใสในพระธรรม
เมื่อปวงชนได้นำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ
ย่อมเกิดความสงบสุขทำให้เกิด สันติภาพบนโลก

จาก ธรรมจักรดอทเน็ต

ชนะตนนั่นแลดีกว่า

ชนะตนเอง...นั่นแลดีกว่า

KimBerrY

     Share

<< คงที่ กับ คงทนอยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน >>

Posted on Wed 29 Jun 2011 9:37


ชีวิตอิสระคือ..การไม่ผูกมัด
เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา
ใบลาออกจากความทุกข์
ความสุขของชีวิต
อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน
ชนะตนนั่นแลดีกว่า
คงที่ กับ คงทน
เอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเอง
สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน
โลกไม่ตามใจเรา
คมคำ คำคม

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

Hi! I simply want to give you a big thumbs up for your great information you've got here on this post.
I'll be coming back to your web site for more soon.
Juliet   
Tue 16 May 2017 15:22 [3]
 

ูู^^
calipso   
Wed 29 Jun 2011 11:22 [2]

^^
   
Wed 29 Jun 2011 9:38 [1]