อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่ 

เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน
ท่านจึงสอนให้มีความอดทน
แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกัน
ไม่อิจฉาพยาบาทไม่จองล้างจองผลาญ
ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ
มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษาหารือเข้าหากันได้
การมุ่งหน้าเข้าหากันได้เป็นการดีมาก
 

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

คนในโลกอันนี้มันมีร้อยแปดพันประการดูแต่คอมมูนิสต์กับรัฐบาล
ก็เคยฆ่าฟันกันตาย ฆ่าพระเจ้าพระสงฆ์
ถึงขนาดนั้นเขาก็ยังหันหน้าเข้าหากันได้
สิ่งใดที่ควรจะปรึกษาหารือกันก็ทำ มันเป็นประโยชน์
คอมมูนิสต์ก็เหมือนกันนั่นแหละ
สิ่งที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ คอมมูนิสต์เขาก็เห็นดีด้วย
เขาก็ยังอ่อนน้อมยอมเข้าเป็นพลเมืองดี
อันนี้เราเป็นพระเป็นสงฆ์แท้ๆก็ควรจะปรึกษาหารือกัน
หวังดีด้วยเจตนาอันดี 

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

แต่ว่าการปรึกษาหารือกันอย่าเอาทิฏฐิมานะไปพูดกัน
หวังความสงบเยือกเย็น หวังความดีความงาม
ตั้งจิตเมตตาปรารถนาหวังดีแล้วจึงเข้าหากัน จึงค่อยพูดกันได้ 
ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็พูดกันได้ อย่าเป็นการเอาฐานะข่มขี่และเหยียดหยามกัน
ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยก็อย่าเป็นการเหยียดหยามดูถูก
 

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

คนต้องมีทิฏฐิด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ เรามาปฏิบัติมาละทิฏฐิ 
แต่ว่ามันไม่ละหรอก
ทิฏฐิมันก็มีอยู่ทุกคนๆนั่นแหละ ล้วนแต่มากมาย 
การเอาทิฏฐิใส่กันแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุด มันต้องละด้วยกัน 
ครั้นหากเรามีทิฏฐิแข็งกระด้าง คนอื่นเขาก็แข็งกระด้างเท่ากัน
ข็งต่อแข็งใส่กันก็แตกหักน่ะซี
ครั้นยอมลดยอมละทิฏฐิมานะคนหนึ่งเสีย
ยอมด้านหนึ่งเสีย อีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะลดละลงไปได้

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

จึงว่าศาสนานี้สอนเพื่อความปรองดองสามัคคีเป็นพื้น
เรามาอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้า
แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ใช้ไม่ได้ 

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

ท่านสอนให้มีความอดความทน 
อยู่ด้วยกันแล้ว จงหาความดีต่อกัน
ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ
การมุ่งหน้าเข้าหากันได้ เป็นการดีมาก 


: การละทิฏฐิมานะ 
: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

คัดจากธรรมจักรดอทเน็ต

อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน

ปรองดอง-สามัคคี-อดทน-ลดทิฐิ
เพื่อความสุขทางใจ

KimBerrY

     Share

<< ชนะตนนั่นแลดีกว่าความสุขของชีวิต >>

Posted on Fri 15 Jul 2011 13:46


สร้างทางชีวิต..ลิขิตชะตาตนเอง
ชีวิตอิสระคือ..การไม่ผูกมัด
เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา
ใบลาออกจากความทุกข์
ความสุขของชีวิต
อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน
ชนะตนนั่นแลดีกว่า
คงที่ กับ คงทน
เอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเอง
สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน
โลกไม่ตามใจเรา

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

What's it take to become a sublime <a href="http://zechcowmhdf.com">exuonpder</a> of prose like yourself?
Janais   
Tue 18 Oct 2016 10:32 [4]
 

That's a smart way of <a href="http://uokucy.com">lokoing</a> at the world.
Destrie   
Mon 17 Oct 2016 20:44 [3]
 

Fidning this post has solved my problem
Lena   
Tue 11 Oct 2016 14:31 [2]
 

เดี๋ยววันนี้มาหาค่ะไปทำธุระก่อนนะคะ
พี่น้อย   
Sat 16 Jul 2011 5:25 [1]