ใบลาออกจากความทุกข์

ใบลาออกจากความทุกข์

ใบลาออกจากความทุกข์

ไม่สำคัญว่า...มีทรัพย์มากหรือน้อย
แต่สิ่งสำคัญ คือ...ต้องใช้ให้น้อยต่างหาก
ชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขาด

คนจนยิ่งจน...เพราะทำรวย
คนรวยยิ่งรวย...เพราะทำจน
ทำตัวให้เป็นปกติ ...ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
ชีวิตก็จะเป็นปกติ

ใบลาออกจากความทุกข์

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้
ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี
เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลก

ยินดีในสิ่งที่ตนได้
พอใจในสิ่งที่ตนมี
เป็นคนโชคดีที่สุดในโลก

ใบลาออกจากความทุกข์

อดทนได้...จงอดทน
อดใจได้...จงอดใจ
ไม่อดทน ไม่อดใจ...เรื่องเล็กจักกลายเป็นเรื่องใหญ่

ใบลาออกจากความทุกข์

คนที่มีความสุข...มิใช่คนที่มีมากที่สุด
แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด
ยิ่งมีความต้องการน้อยลง
สมบัติที่มีอยู่เดิม...ก็ดูเหมือนมีมากขึ้น

ใบลาออกจากความทุกข์

ความสุขหรือความทุกข์ของชีวิต
บางครั้งเหมือนการมองผ่านกระจก
หากกระจกใสสะอาด...เมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุข
ปราศจากความขุ่นมัว...
หากกระจกขุ่นมัว
เมื่อมองสิ่งใด...แม้เป็นสิ่งเดียวกัน
ก็มีแต่ความทุกข์ใจ

ใบลาออกจากความทุกข์

จงจำไว้ว่า...ความสุขอยู่ไม่ไกล
เพียงเช็ดกระจกให้ใส
เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเอง

ทุกข์อยู่ที่ใจ...ทุกข์ของใครก็ของมัน
ทุกข์อยู่ที่ใจ...ใครจะเก็บไว้ก็ช่างมัน
สุขอยู่ที่ใจ...ฉันเก็บมันไว้ทุกวัน
สุขอยู่ที่ใจ...ฉันจะให้กันและกัน

จาก ทำดีดอทเน็ต

ใบลาออกจากความทุกข์ใบลาออกจากความทุกข์ใบลาออกจากความทุกข์ใบลาออกจากความทุกข์ใบลาออกจากความทุกข์ใบลาออกจากความทุกข์ใบลาออกจากความทุกข์

ขึ้นอยู่กับใจและสติ

KimBerrY

     Share

<< ความสุขของชีวิตเราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา >>

Posted on Mon 1 Aug 2011 15:02


นโยบาย...เพิ่มความสุข
จิตซ่อมได้ กรรมแก้ไม่ได้
สร้างทางชีวิต..ลิขิตชะตาตนเอง
ชีวิตอิสระคือ..การไม่ผูกมัด
เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา
ใบลาออกจากความทุกข์
ความสุขของชีวิต
อยู่ด้วยกัน อย่าเอามานะทิฐิมาอวดกัน
ชนะตนนั่นแลดีกว่า
คงที่ กับ คงทน
เอาแต่ใจ กับ เป็นตัวของตัวเอง

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh