ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

สำหรับพี่น้องประชาชนผู้สนใจในธรรม
โปรดทำความเข้าใจว่าความสุขความสำเร็จต่างๆ ในชีวิตที่แต่ละคนแต่ละท่านมี
ล้วนเกิดจากเหตุที่เราประกอบขึ้น
หาใช่เพราะ “เทวามาพลอยผสม พระพรหมมาช่วยลิขิต, ญาติมิตรมาดลบันดาล” ก็หาไม่
นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้น่าคิดว่า...

เป็นเรื่องของ “การเสาะหา” ไม่ใช่ “เกิดมาเป็น”
เป็นเรื่องของ “การต่อสู้” ไม่ใช่ “นั่งดูดวง”
เป็นเรื่องของ “ความเชี่ยวชาญ” ไม่ใช่ “โชคช่วย”
เป็นเรื่องของ “การฝึกฝน” ไม่ใช่ “บุญหล่นทับ”
เป็นเรื่องของ “ความสามารถ” ไม่ใช่ “วาสนา”
เป็นเรื่องของ “พรแสวง” ไม่ใช่ “พรสวรรค์”

จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของคน หาได้มาจากสิ่งภายนอกไม่
แต่มาจากตัวเราเองทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น ชีวิตที่จะสดใสไพโรจน์มีความก้าวหน้า
ต้องดำเนินตามหลักพุทธวิธีแล้วท่านจะมีสุขทั้ง ๕ ระดับ คือ

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

๑. ทำดีมีสุข...ต้องประกอบด้วยคุณธรรม คือ

ละชั่ว - เว้นจากกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ประพฤติชอบ - ดำรงอยู่ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ประกอบความดี - เจริญอยู่ในทาน ศีล ภาวนา, ศีล สมาธิ ปัญญา
มีระเบียบวินัย - รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน มิให้เป็นทุกข์โทษแก่ผู้อื่น

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

๒. มั่งมีศรีสุข...ต้องประกอบด้วยคุณธรรม คือ

ขยันหา - ไม่เกียจคร้านในการหาเลี้ยงชีพ
รักษาดี - ไม่สุรุ่ยสุร่าย หรือจับจ่ายในทางไม่จำเป็น
มิฉะนั้น จะเข้าในลักษณะที่ท่าน
กล่าวว่า “ขยันแต่ไม่ประหยัด ขจัดความจนไม่ได้”
และอีกคำหนึ่งว่า “อยากรวยต้องขยัน อยากมีหลักฐานต้องประหยัด”
มีกัลยาณมิตร - ไม่คบคนที่จะนำพาหายนะมาสู่เรา
เพราะ “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบ
บัณฑิตๆ พาไปหาผล”
เลี้ยงชีวิตเหมาะสม - ไม่เสียเกินได้ ไม่ใช้เกินมี แต่ใช้ให้พอดีกับฐานะ
เพราะ “ถ้าขาดความพอดี ท่านจะเป็นหนี้ตลอดกาล”

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

๓. สมบูรณ์พูนสุข... ต้องประกอบด้วยคุณธรรมคือ

ไม่มีหนี้สิน - เพราะรู้จักอดทน อดกลั้น อดออม จึงไม่อดอยาก
พอกินพอใช้ - ไม่ขาดแคลน เพราะอำนาจการรู้จักแบ่งกินแบ่งเก็บ
ไร้โรคโศกภัย - ปราศจากโรคาพยาธิและกิเลสเบียดเบียน
เพราะอำนาจอนามัยทั้งทางกาย
และจิต
จิตใจเยือกเย็น - ด้วยอำนาจขันติธรรม และเมตตาธรรม

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

๔. อยู่ดีมีสุข...ต้องประกอบด้วยคุณธรรม คือ

โอบอ้อมอารี - เจ็บเยี่ยมไข้ ตายเยี่ยมผี มีช่วยเหลือ ไม่แล้งน้ำใจ
วจีไพเราะ - พูดจาอ่อนหวาน พูดประสานสามัคคี พูดมีสาระ
สงเคราะห์ทุกคน - การเสียสละ เกื้อหนุน ด้วยกรุณา ยังโลกาให้เป็นสุข
วางตนพอดี - ไม่มีมานะทิฐิ เย่อหยิ่งหรือแข็งกระด้าง
“ไม่เป็นท้าวพระยาลืมก้น ต้นไม่ลืม
ดิน ปักษินลืมไพร”

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

๕. อยู่เย็นเป็นสุข...ต้องประกอบด้วยคุณธรรมคือ

รักกัน - ด้วยอำนาจเมตตาธรรม
ช่วยเหลือกัน - ด้วยอำนาจกรุณาธรรม
ไม่ริษยากัน - ด้วยอำนาจมุทิตาธรรม
ไม่ทำลายกัน - ด้วยอำนาจอุเบกขาธรรม
ทั้งหมดนี้เป็นพุทธวิธีสร้างสุขโดยอาศัยหลักพุทธธรรมดังกล่าวแล้ว ฯ


พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
เครดิต : หนังเสือ “เทศนา วาไรตี้”

(คัดจาก ธรรมจักรดอทเน็ต)

ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข

ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่มีความสุข

KimBerrY

     Share

<< คมธรรมนำรักเกร็ดธรรม >>

Posted on Sun 6 May 2012 15:22


รักษาใจให้ดีที่สุด
อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ
เกร็ดธรรม
ชีวิตก้าวหน้าด้วย ๕ สุข
คมธรรมนำรัก
ควรอดทนต่อคำว่ากล่าวเสียดสี
ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ...ย่อมทำบาปได้ทุกประการ
ศิลปะแห่งการให้อภัย
เตรียมใจก่อนนอน

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

This forum needed <a href="http://nwpamzsutkk.com">shinkag</a> up and you've just done that. Great post!
Kamren   
Wed 15 Feb 2017 2:52 [19]
 

Thanks for <a href="http://luxgbquhis.com">inidcruotng</a> a little rationality into this debate.
Adelie   
Wed 15 Feb 2017 2:52 [18]
 

That's cleared my thoughts. Thanks for <a href="http://ixhlamo.com">corbuitnting.</a>
Ducky   
Wed 15 Feb 2017 2:51 [17]
 

I told my <a href="http://dqfwgqzv.com">grmenaothdr</a> how you helped. She said, "bake them a cake!"
Ella   
Wed 15 Feb 2017 2:51 [16]
 

Awsome post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to get some prooessifnal writers? Thx
Jaydee   
Tue 14 Feb 2017 2:03 [15]
 

I would like to know while JFM and Donal insist the president has no plans to defeat teirrorsm, what is JF Kerry's plan? Get allies? to do what? How do you understand and defeat radical Islam? By talking to it?
Storm   
Tue 14 Feb 2017 2:01 [14]
 

Muy acdtsaear, en la unica que te pelaste un poquito fue en la del equipo del caracas pero un error lo comete cualquier humano aunque sea iluminado, ah ojo ya se cumplieron varias!!!
Kaycee   
Tue 14 Feb 2017 1:55 [13]
 

Hey Mike,I just saw your comment. Feel free to email me at to let me know wh17#&82at;s going on and I&#8217;ll tell you how others have had success in getting matters settled.
Youngy   
Tue 14 Feb 2017 1:54 [12]
 

Just how sutbsquenely, spotting our team are forced to the hypothesis that women and men want in fairly cold run, precisely how is it they implore thus well? The area swiftly on top of ought to just be entered by a plank propped from the threshold, the length of which the intruder ought to foot it gingerly, clutching for abet to sprays of poison oak, the straight end of the nation.
Jermajesty   
Tue 14 Feb 2017 1:26 [11]
 

That's right Anonymous throw the baby out with the bath waSr.ettand idly by waiting for mr plod to turn up and let chummie make off with your hard earned. If these hooded numbskulls got a bit of their own medicine now and again they might just think twice about ripping people off.
Beatrice   
Tue 14 Feb 2017 1:19 [10]
 

<a href="http://flqoav.com">Brcinlalie</a> for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.
Rochi   
Tue 18 Oct 2016 10:32 [9]
 

Holy <a href="http://mknptcov.com">Toolde,</a> so glad I clicked on this site first!
Brysen   
Mon 17 Oct 2016 20:44 [8]
 

Great common sense here. Wish I'd <a href="http://qypsoaw.com">thughot</a> of that.
Lore   
Mon 17 Oct 2016 20:43 [7]
 

I'm not easily <a href="http://uhjqjjng.com">imsserped</a> but you've done it with that posting.
Missi   
Mon 17 Oct 2016 16:29 [6]
 

I actually found this more <a href="http://tbscoswsh.com">enitntainerg</a> than James Joyce.
Chassidy   
Tue 11 Oct 2016 18:30 [5]
 

You have more useful info than the British had colonies prWW-eII.
Destrie   
Tue 11 Oct 2016 14:28 [4]
 

Now I feel stpdiu. That's cleared it up for me
Gracelyn   
Tue 11 Oct 2016 14:20 [3]
 

Absolutely love the photos from this theme party. I am helping to throw a Sex and the City theme wedding shower and was wondering where they got the city back drop life size cutout in the badknrougc? I would love to get that for my friends party. Thanks!!
Kayli   
Tue 11 Oct 2016 12:58 [2]
 

ผ่านมา จึงแวะมาเยี่ยม

สบายดีนะ รักษาสุขภาพ
Digitizer   
Wed 9 May 2012 0:29 [1]